ZMIANY DOTYCZĄCE WEJŚĆ I WYJŚĆ Z BUDYNKU SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE,
Z POWODU BUDOWY WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM SZKOŁY
OD 12 MAJA 2021 r. NASTĘPUJĄ ZMIANY DOTYCZĄCE WEJŚĆ I WYJŚĆ Z BUDYNKU SZKOŁY.

UCZNIOWIE KLAS 1-3
·     w godz. 6.30 – 7.30 (wejście dzieci do świetlicy) – WEJŚCIE A
·     w godz. 7.30 – 8.00:
     -WEJŚCIE A dla uczniów klas 1B, 2B, 3C, 3E
     -WEJŚCIE B (od strony placu zabaw) dla uczniów klas 1A, 1D, 2A, 2C, 3D

     -WEJŚCIE C (od strony cmentarza) dla uczniów klas 1C, 2D, 2E, 3A, 3B
·     od godz. 8.00 wejście do szkoły wyłącznie WEJŚCIEM B (od strony placu zabaw)
·     odbiór dzieci ze świetlicy WEJŚCIEM B (od strony placu zabaw)
·     po zakończeniu lekcji nauczyciele odprowadzają dzieci, które nie korzystają z usług świetlicy do wyjścia:
     -WYJŚCIE A dla uczniów klas 1B, 2B, 3C, 3E
     -WYJŚCIE B (od strony placu zabaw) dla uczniów klas 1A, 1D, 2A, 2C, 3D
     -WYJŚCIE C (od strony cmentarza) dla uczniów klas 1C, 2D, 2E, 3A, 3B

 
UCZNIOWIE KLAS 4-7
·     w godz. 7.30 – 8.00
     -WEJŚCIE A – uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach 102A, 13A, 11A
     -WEJŚCIE B (od strony placu zabaw) – uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach budynku B
     -WEJŚCIE C (od strony cmentarza) – uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach 7C, 102C i w salach gimnastycznych
·     po zakończeniu lekcji uczniowie klas 4-7 wychodzą ze szkoły WYJŚCIEM B (od strony placu zabaw). Z WYJŚCIA A i C korzystają tylko wtedy, gdy drzwi otworzy im nauczyciel.
Za utrudnienia przepraszamy.