AKTUALNE WIADOMOŚCI

AKTUALNE WIADOMOŚCI

Do 29 listopada zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VII.

Oznacza to, że uczniowie szkół podstawowych– do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej- w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zgłoszenia uczniów do świetlicy prosimy przekazać przez wychowawców klas, dwa dni przed zapewnieniem opieki.

DYREKCJA