Program "Karolinka" - IX 2019

PROGRAM „KAROLINKA”, wrzesień 2019

Po raz kolejny w tym roku ruszył w naszej szkole program „Karolinka”. Jego głównym celem jest opieka uczniów starszych nad dziećmi z klas pierwszych oraz wsparcie tych najmłodszych w pierwszym zetknięciu ze szkołą.
Dla pierwszaków pójście do szkoły to ważny i trudny krok. Często wiąże się z poczuciem niepewności – kogo tam spotkam? Czy mnie polubią? Jaka będzie moja pani? Nowe jest, obok kolegów, koleżanek i nauczycieli, także samo miejsce. To nie przedszkole z kilkoma grupami dzieci, a szkoła pełna uczniów, długich korytarzy, z mnóstwem sal i nieznanych zakamarków.

Każdą klasą pierwszą ma pod swoimi skrzydłami inna klasa 6: klasą 1a opiekuje się klasa 6f, klasą 1b - 6b, klasą 1c – 6c, klasą 1d – 6g, a klasą 1e – 6d. Każdy pierwszak ma swojego opiekuna, którego w pierwszym miesiącu szkoły poznaje i z którym zakolegowuje się. Szóstoklasiści, w pierwszych tygodniach roku szkolnego, odpowiedzialni byli za pomoc pierwszakom w dotarciu do swoich szafek, rozebraniu się, odnalezieniu swojej klasy czy świetlicy.

Ważną rolę starsi uczniowie odegrali także w przygotowaniu swoich młodszych kolegów do ważnego wydarzenia jakim jest Pasowanie na Ucznia. Szóstoklasiści uczestniczyli w próbach uroczystości oraz dawali im wsparcie w dniu Pasowania.


Karolinka