Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 X 2019

14 października 2019 roku (poniedziałek) to Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W tym dniu nie ma lekcji, czyli zajęć dydaktycznych. Nauczyciele zapewniają zajęcia opiekuńcze uczniom, którzy przyjdą do szkoły. Natomiast pierwszoklasiści biorą udział w uroczystości Pasowania na Ucznia według planu przekazanego przez wychowawców.
Informujemy, że w dn. 14 października 2019 roku nie będzie zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę (np. wyrównawczych, korekcyjnych, logopedycznych...).
DEN