Muralowy projekt - w SP 1 w Skórzewie mają swojego Chopina

Muralowy projekt - w SP 1 w Skórzewie mają swojego Chopina :)

            Zaletą projektu grupowego jest możliwość rozwijania przez uczniów umiejętności niezbędnych do pracy w zespole. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, dzięki inicjatywie Rodzica naszych uczniów, pana Jakuba Bitki, mieliśmy możliwość rozwijania talentów plastycznych. Jako artysta plastyk i grafficiarz zaproponował naszej społeczności szkolnej pokrycie ściany zewnętrznej sali gimnastycznej muralem, który przedstawia postać patrona szkoły Fryderyka Chopina. W warsztatach bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie z różnych klas. Ich zadaniem było wykonanie tła, złożonego głównie z nut i innych dziecięcych wzorów. Finał projektu odbył się w sobotę – 8 czerwca 2019 roku, podczas festynu rodzinnego naszej szkoły. Pan Jakub Bitka otoczony widzami ukończył pracę, pokazując w ten sposób, że mural może być wspaniałą ozdobą budynku, a nie aktem dewastacji. Pomysł cieszył się ogromnym zainteresowaniem, jednak nie wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział w pracach - nie starczyło nam bowiem murów szkolnych.

                                              Panie Jakubie – DZIĘKUJEMY!
                                              Społeczność szkolna SP1 w Skórzewie

mural