Podziękowanie z Fundacji Burego Misia

Podziękowanie z Fundacji Burego Misia
Uczniowie z klasy 6a w listopadzie przygotowali i przeprowadzili akcję pomocy dla Burych Misiów.
Oto podziękowanie, jakie otrzymaliśmy z Fundacji.
bury miś 6a