Półkolonie zimowe

Informacje na temat półkolonii organizowanych w okresie od 14 do 18 stycznia 2019r.

Każdego dnia spotykamy się o godz. 8.00 na korytarzu przy portierni Szkoły. Z tego samego miejsca dzieci są odbierane o godz. 15.00. W piątek kończymy o godz. 16.00.
Prosimy, aby odbiór dzieci, które nie mają zgody na samodzielny powrót do domu rodzic/opiekun potwierdził podpisem na liście znajdującej się u wychowawcy. Ponieważ nie mamy posiłków proszę, aby dzieci miały coś do picia i jedzenia. Dzieci mogą też zabrać drobne pieniądze, gdyż będzie możliwość zakupienia jedzenia np. w Majalandzie.


W czasie półkolonii przewidujemy zajęcia na sali gimnastycznej, dlatego proszę wyposażyć naszych kolonistów w odpowiedni strój i obuwie sportowe. Dzieci będą też potrzebowały bloki rysunkowe i kredki. Zarówno strój sportowy jak i przybory plastyczne uczniowie przynoszą w poniedziałek i zostawiają w swoich salach do piątku.
Oprócz zajęć integracyjnych, plastycznych i sportowych, które będą odbywały się w szkole, pojedziemy do kina, Centrum Sportu Fabianowo, Muzeum Narodowego, Laboratorium Wyobraźni oraz do parku rozrywki Majaland w Kownatach.
Każdy uczestnik półkolonii otrzyma przed feriami szczegółowy plan wraz z niezbędnymi informacjami.
W przypadku pytań proszę o kontakt – Kinga Stefaniak 605 380 795

Półkolonie zimowe