1050-lecie Chrztu Polski

Projekt realizowany w SP im. F. Chopina w Skórzewie.
Celem naszego projektu jest popularyzacja wiedzy o początkach Państwa Polskiego oraz wpływie przyjęcia chrztu przez Mieszka I na losyPolski. Staramy się, znaleźć dziedzictwo chrztu na każdym etapie historii naszej Ojczyzny.  Zaprosiliśmy do współpracy wszystkich przyjaciół szkoły.

Projekt o pełnej nazwie: „Historyja złotymi zgłoskami w kronice zapisana, … czyli kilka słów o Chrzcie Polski i jego znaczeniu dla potomnych”, realizujemy od stycznia 2016 roku. To projekt interdyscyplinarny realizowany przez całą społeczność szkolną. Zaangażowali się w niego uczniowie i nauczyciele klas 1-3 i 4-6.
W szkole odbyły się konkursy przygotowane przez mgr Marię Nowicką w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas:
1. 1050 Rocznica Chrztu Polski – praca plastyczna
2. Kielich mszalny Biskupa Jordana. – praca przestrzenna.
3. Ballada o Dobrawie i Mieszku I – teledysk.
Klasy czwarte wzięły udział w warsztatach zatytułowanych „Pismo” przygotowanych przez mgr Marię Nowicką. Celem warsztatów było ukazanie uczniom przemian w sposobie zapisu informacji od czasów prehistorycznych do średniowiecza. Uczniowie próbowali tworzyć malowidła naskalne, pisali na tabliczkach glinianych – pismem klinowym, malowali średniowieczne inicjały.
Klasy czwarte wykorzystując metodę storytellingu napisały legendy o początkach państwa i naszej wsi Skórzewa.
Uczniowie klas piątych wzięli udział w projekcie: Chrzest Polski na podstawie Kroniki Galla Anonima. Na lekcjach historii zapoznali się ze źródłem. Podjęli próbę jego interpretacji, Na lekcjach zajęć komputerowych wykonali prezentacje, samodzielnie rysując postacie i tła oraz filmy.
prowadzonym przez mgr Marię Nowicką. Celem projektu było zmuszenie uczniów do refleksji nad znaczeniem chrztu dla rozwoju kulturalno – państwowego Polski. Mieli odnaleźć w naszej historii te miejsca, na których chrzest odcisną widoczne ślady. Musieli także uzasadnić swój wybór. Klasy szóste wzięły udział w projekcie: Dziedzictwo chrztu. Praca 3D
Uczniowie klas szóstych przygotowali również debatę: „ Chrzest Polski, gdzie to właściwie było…”. Jako domniemane miejsce chrztu przyjęto trzy lokalizacje: Lednogórę, Gniezno i Poznań. Każda z klas miała za zadanie przekonać przybyłych na debatę uczniów klas 5, do wybranej przez Siebie lokalizacji. Pracowali pod opieką mgr Wioletty Markuszewskie, mgr Anny Szymczak oraz mgr Marii Nowickiej.
Kulminacyjnym momentem naszego Projektu było przedstawienie skierowane do uczniów, rodziców i całej społeczności Skórzewa. Reżyserkami tego przedstawienia były: mgr Wioletta Markuszewska, mgr Maria Nowicka, mgr Joanna Wojtaszek. Było ono podsumowaniem naszych dotychczasowych działań oraz wskazaniem dalszej drogi. Scenariusz opowiadał o spotkaniu Mieszka I z Dobrawą, jego chrzcie i weselu, tak jak klasy piąte w swym projekcie, również i my oparliśmy się głównie na przekazie Kroniki Galla Anonima. Nie zakończyliśmy jednak naszej opowieści na Mieszku I. Tak jak uczniowie klas szóstych, które poszukiwały dziedzictwa chrztu w nasze historii, ukazaliśmy konsekwencje decyzji naszego wielkiego władcy, które odszukaliśmy na kartach historii. Film na stronie szkoły: http://www.sp-skorzewo.edu.pl/
W przedstawieniu wzięło udział ponad 220 uczniów naszej szkoły:
• artyści z klas 4-6 przygotowali recytacje pod czujnym okiem mgr Wioletty Markuszewskiej
• Dziewczęta z Szkolnego Zespołu tanecznego pod kierownictwem mgr Marii Mytko zatańczyły porywający taniec słowiański
• chór pod kierownictwem mgr Joanny Wojtaszek ubarwił przedstawienie pięknymi pieśniami i piosenkami
• klasy 1g i 4b pod opieką mgr Wiesławy – zagrały na flażoletach „Barkę”
• klasa 2b i 2e pod opieką mgr Anity Karnickie i mgr Darii Tomasik – Liberackiej przygotowały scenę obrony Jasnej Góry
• klasa 1c pod opieką mgr Tamary Olekszy pięknie ukazała w swoim tańcu rozwój architektury w średniowiecznej Polsce, budując średniowieczną katedrę
• klasa 3b pod opieką mgr Ilony Elman – Wybieralskiej ubarwiła swoim tańcem ceremonię chrztu Mieszka I
• klasa 1b pod opieką mgr Natalii Zbonikowskiej, nawiązała do spotkań młodzieży na Lednicy w swym śpiewie i tańcu
• klasa 2g pod opieką mgr Anny Koniecznej zatańczyła pięknie Poloneza
• klasa 2e pod opieką mgr Małgorzaty Wyręblewskiej zatańczyła oberka
• klas 2c pod opieką Beaty Rogowicz – Kubiak zatańczyła i zaśpiewała piosenkę: Hej pasterzu.
• klasa 1f pod opieką mgr Ewy Wichlińskiej zaśpiewała i zatańczyła piosenkę Lolek
• Realizacja dźwięku Robert Wójcik
W październiku gościła w naszej szkole wystawa Przygotowana przez Muzeum Archeologiczne.
 

Przedstawienie:

Prace uczniów: