Zapisy

obraz zapisy
ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ PROWADZONE ZGODNIE
Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:


Zapisy dzieci do klas pierwszych – z urzędu*od 1 do 23 marca 2018 r. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
6 marca 2018 r. o godz. 17.30 zapraszamy na „DRZWI TWARTE" 

WAŻNE!!!
(dotyczy dzieci zameldowanych w obwodzie naszej Szkoły)
W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły prosimy o powiadomienie 
o tym fakcie tel.: 601-316-752.

 *Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowani są „z urzędu”, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Przyjęcie “z urzędu” nie zwalnia z obowiązku złożenia w szkole wymaganych dokumentów opisanych w szczegółowych informacjach.
 
W związku z
                    - Uchwałą Nr XXVIII/377/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
                    - Uchwałą Nr XXXVI/459/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fyderyka Chopina w Skórzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie
prosimy Rodziców kandydatów do klas pierwszych od 1 września 2018 r. o zapoznanie się z treścią Uchwał, a w szczególności z tabelą dotyczącą podziału Skórzewa na dwa obwody szkolne.

TREŚĆ UCHWAŁY Nr XXVIII/377/17
TREŚĆ UCHWAŁY
Nr XXXVI/459/17


 SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W SKÓRZEWIE NIE PROWADZI ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY


 dół 1