Zapisy

Bez tytułu
ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ PROWADZONE ZGODNIE
Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:


Zapisy dzieci do klas pierwszych – z urzędu*od 13 do 31 marca 2017 r. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
28 marca 2017r. o godz. 18.00 zapraszamy na „DRZWI TWARTE" 

WAŻNE!!!
(dotyczy dzieci zameldowanych w obwodzie naszej Szkoły)
W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły prosimy o powiadomienie 
o tym fakcie tel.: 601-316-752.

 *Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowani są „z urzędu”, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Przyjęcie “z urzędu” nie zwalnia z obowiązku złożenia w szkole wymaganych dokumentów opisanych w szczegółowych informacjach.
 
W związku z Uchwałą Nr XXVI/357/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego prosimy Rodziców kandydatów do klas pierwszych od 1 września 2017 r. o zapoznanie się z treścią Uchwały, a w szczególności z tabelą dotyczącą podziału Skórzewa na dwa obwody szkolne.
TREŚĆ UCHWAŁY

DRUKI DO POBRANIA:
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY - DRUK DWUSTRONNY
ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY - DRUK DWUSTRONNY

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA NR 1 W SKÓRZEWIE NIE PROWADZI ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY


 dół 1