Wolontariat

 

Szkolne koło Wolontariatu 
Rok szkolny 2017/2018

 N
a zajęcia Szkolnego Koła Wolontariatu zapraszamy uczniów klas czwartych, piątych i szóstych.


Spotykamy się we wtorki o godz. 14.35 w Sali 13A.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu – p. Anita Karnicka i p. Kinga Stefaniak
 

Planowane akcje na rok 2017/2018 

Działalność 2013/2014

Działalność 2012/2013

Działalność 2011/2012

Działalność 2010/2011

Podziękowania dla Wolontariuszy