Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący: Jadwiga Wawrzyniak
Zastępca: Jacek Wielopolski
Sekretarz: Anita Pigłas
Skarbnik: Joanna Zbierska

Członek: Małgorzata Nowak-Nowakowska
Członek: Anna Kołdras
Członek: Marta Zachwieja

 

 W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Maciej Ciesielski
Karolina Iwanicka
Dariusz Koller

 

 Numer konta
79 1090 1346 0000 0001 3132 4463
Kontakt:
skarbnik.spsko@gmail.com