Psycholog

psycholog

 Kinga Stefaniak

dzień tygodnia   godziny pracy   godziny zajęć
 poniedziałek  7:30 - 12:30 8:00 - 9:40
 wtorek  8:00 - 15:30  8:00 - 8:45, 9:50 - 10:35, 12:50 - 15:20
 środa  9:50 - 17:50  9:50 - 10:35, 12:50 - 13:35, 14:35 -15:20
 czwartek  8:00 - 13:30  8:00 - 8:45, 9:50 - 10:35, 12:50 - 13:35
 piątek  8:00 - 11:00 9:50 - 10:35

Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie lub mailowo

605 380 795 lub sp.m.pawlak@gmail.com        

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

- diagnozy trudności szkolnych;
- organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- doskonalenia umiejętności szkolnych;
- udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
- konsultacji i poradnictwa;
- udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
- organizowania pomocy materialne