Nauczyciele

 DYREKTOR:
Lidia Paech
WICEDYREKTOR:
Elżbieta Mądra,
Małgorzata Wyremblewska

 Nauczyciele:

 Klasa 
 Wychowawca\ przedmiot
 Sala
   1a Martyna Strzykała\ edukacja wczesnoszkolna
 101Bś
   1b Agnieszka Bosacka\ edukacja wczesnoszkolna  107B
   1c Marta Pauszek\ edukacja wczesnoszkolna  106B
   1d Aneta Walczuk\ edukacja wczesnoszkolna  109B
   1e Natalia Zbonikowska\ edukacja wczesnoszkolna  3A
   2a Ewa Semmler\ edukacja wczesnoszkolna   103C
   2b Beata Rogowicz-Kubiak\ edukacja wczesnoszkolna  103C
   2c Tamara Olekszy\ edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 105C 
   3a Aurelia Wachowiak\ edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 5A
   3b Katarzyna Bilińska-Kaus\ edukacja wczesnoszkolna
 4A
   3c Ilona Ellmann-Wybieralska\ edukacja wczesnoszkolna
 104C
   4a Dorota Kaźmierczak\ historia  105B
   4b  Emilia Tomczak-Kańczukowska\ matematyka  102B
   4c Agnieszka Przybylak\ język angielski  11B
   4d Magdalena Zapadka\  język polski
 104B 
   4e Wioletta Markuszewska\ język polski, logopedia
 10B
   4f Anita Karnicka\ plastyka  13A
   4g Anna Skibicka\ wychowanie fizyczne  11B
   5a Magdalena Krociak\ przyroda  5B
   5b Beata Zawarta\ język angielski
 9A
   5c Łukasz Grabia\ wychowanie fizyczne  102A
   5d Joanna Wojtaszek\ muzyka  102C
   5e Kamila Kubiak\ informatyka  108B
   5f Justyna Chodorowska\ język polski  12B
   5g Urszula Derenek\ język polski  7C
   6a Izabela Zboralska\ matematyka  8B
   6b Katarzyna Ulandowska-Starczewska\ język polski  102C
   6c Bartosz Kończal\ przyroda, technika, wychowanie fizyczne  102A
   6d Dominika Wiciak\ język angielski  9B

 Nauczyciel  Przedmiot
Adamska-Skwarek Joanna religia
Czarnecki Wojciech biblioteka, historia
Dranikowska Agata logopedia
Dziembowski Patryk matematyka
Frąckowiak Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie,
nauczyciel świetlicy
Ignaszak Iwona plastyka, nauczyciel świetlicy
Jurkowska Karolina pedagog
Kania Ewa nauczyciel świetlicy
Kasperek Ewa matematyka 
Klonowska Marta
język angielski
Krenz-Mazur Katarzyna matematyka
Kuczewska Izabela nauczyciel świetlicy, przyroda
Kutereba-Irzyk Karolina nauczyciel świetlicy
Leitgeber Hanna nauczyciel świetlicy
Marchwicka Karina zajęcia komputerowe
Majewska Marta język polski 
Mądra Elżbieta nauczyciel wspomagający
Paech Lidia matematyka
Przybylski Krystian religia
Rodziewicz-Skorlińska Wioletta nauczyciel świetlicy
Rożek Anna nauczyciel świetlicy
Skrzypczak Dorota nauczyciel świetlicy
Staniszewska Anna surdopedagog
Stawniak Marcin wychowanie fizyczne
Stefaniak Kinga psycholog
Szymczak Anna język polski
Walaszczyk Kamil religia
Wanecka Joanna nauczyciel świetlicy
Wyremblewska Małgorzata nauczyciel świetlicy

 

 

 

Kasperek Ewa