Dokumenty Szkoły

 1. books 441866 320Statut szkoły
  Program wychowawczo-profilaktyczny
  Koncepcja rozwoju szkoły
  Regulamin szkoły
  Lista lektur dla klas 4-6
  Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników
  Regulamin półkolonii
  Rekrutacja na półkolonie
  Regulamin oceniania zachowania ucznia

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 1-3

Przedmiotowe zasady oceniania - wstęp
Wymagania edukacyjne - język angielski
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - zachowanie
Wymagania edukacyjne - edukacja informatyczna

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 4-6

Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny zajęcia komputerowe klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny technika klasy 4-6

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=1442