Dokumenty Szkoły

books 441866 320Statut szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
Koncepcja rozwoju szkoły
Regulamin szkoły
Lista lektur dla klas 4-6
Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników
Regulamin półkolonii
Rekrutacja na półkolonie
Regulamin oceniania zachowania ucznia

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 1-3

Przedmiotowe zasady oceniania - wstęp
Wymagania edukacyjne - język angielski
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - zachowanie
Wymagania edukacyjne - edukacja informatyczna

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 4-6

Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny zajęcia komputerowe klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny technika klasy 4-6