Biblioteka

biblioteka ruchomy obrazek 0023Wojciech Czarnecki

dzień tygodnia      godziny pracy    godziny zajęć 
poniedziałek 7:35 - 14:00  9:50 - 10:35
wtorek  7:35 - 15:30  8:55 - 9:40
środa  7:35 - 14.00  9:50 - 10:35
czwartek  7:35 - 14.00 10:50 - 11:35
piątek  7:35 - 15:00  9:50 - 10:35, 10.50 - 11.35

Z usług Biblioteki korzystać mogą pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. Na zbiory Biblioteki oprócz księgozbioru składają się również materiały audiowizualne i multimedialne. Biblioteka posiada stale powiększane zbiory lektur, klasyki literatury dziecięcej, literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy oraz słowniki i encyklopedie. Część księgozbioru przydzielona jest do sal lekcyjnych. W Bibliotece znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarka i kserokopiarka. Z urządzeń tych może korzystać cała społeczność szkolna.