Psycholog

psycholog

     mgr Kinga Stefaniak

dzień tygodnia   godziny pracy  
 poniedziałek  11:00 - 17:00
 wtorek  9:00 - 17:00
 środa  7:30 - 17:00
 czwartek  8:00 - 11:15
 piątek  9:00 - 11:00

Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie lub przez dziennik Librus

695 941 141  

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

- diagnozy trudności szkolnych;
- organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- doskonalenia umiejętności szkolnych;
- udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
- konsultacji i poradnictwa;
- udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
- organizowania pomocy materialne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu
Filia w Buku
     

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PORADNII PP W LUBONIU/BUKU


Informujemy o  możliwości korzystania z konsultacyjnych dyżurów telefonicznych ze specjalistami w formie telefonicznej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Poradni PP
 w Luboniu w zakładce: Dyżury telefoniczne.

      Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu funkcjonuje
w trybie stacjonarnym i przyjmuje interesantów na terenie placówki macierzystej
oraz Filii w Buku,
 
Stęszewie, Suchym Lesie i Tarnowie Podgórnym,
         w obowiązującym reżimie sanitarnym.