Pedagog

pedagog

mgr Karolina Jurkowska
dzień tygodnia   godziny pracy  
 poniedziałek  8:30 - 11:30
 wtorek  8:00 - 15:30
 środa  12:00 - 17:30
 czwartek  8:00 - 11:30
 piątek  9:30 - 14:30
Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora (iDziennik)
tel. 605 380 795
Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:
  • - diagnozy trudności szkolnych;
  • - organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • - doskonalenia umiejętności szkolnych;
  • - udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • - konsultacji i poradnictwa;
  • - udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
  • - organizowania pomocy materialnej.