Konkursy

IMPREZY I KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p.

nazwa

przewidywany termin

organizator

1.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29.09.2017 r.

I. Zboralska

E. Superczyńska

A. Kurtz-Lewandowska

2.

Szkolny konkurs fotograficzny „Złota Jesień”

październik 2017 r.

M. Krociak

3.

Słomkowe bryły

październik 2017 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska, 

K. Krenz-Mazur

L. Paech

4.

Konkurs plastyczno – techniczny „Mój Nauczyciel”

/klasy trzecie/

13.10.2017 r.

M.  Wojtaszak

5.

Konkurs na logo pracowni matematycznej

październik 2017 r.

I. Zboralska/E. Superczyńska

6.

Konkurs na najładniej ozdobioną dynię

/klasy I – III/

październik 2017 r.

M. Klonowska

7.

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

listopad 2017 r.

M. Krociak

8.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”

/klasy drugie/

listopad 2017 r.

K. Bilinska – Kaus

I. Ellmann – Wybieralska

A. Wachowiak

9.

Narodowe Święto Niepodległości

9.11.2017 r.

W. Markuszewska

M. Nowicka

J. Wojtaszek

10.

Konkurs Matematyczny 

EDI (Pingwin)

24.11.2017 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska, 

K. Krenz-Mazur

L. Paech

11.

Christmas Day

/klasy IV – VI/

06.12.2017 r.

B. Zawarta

D. Łojewska

A. Przybylak

12.

Geometryczne Kartki Świąteczne

grudzień 2017 r.

I. Zboralska

E. Superczyńska

13.

Konkurs plastyczno – konstrukcyjny „Gwiazda”

/klasy trzecie/

grudzień 2017 r.

N. Zbonikowska

14.

Mikołajki

poszukiwanie Mikołajkowych zgub

grudzień 2017 r.

SU

15.

Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Znam Polskę”

styczeń 2018 r.

M. Krociak

16.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

10.01.2018 r.

A. Przybylak

D. Łojewska

B. Zawarta

17.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12.01.2018 r.

W. Dziomba

J. Chodorowska

M. Mytko

M. Majewska

18.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

12.01. 2018 r.

. Zboralska 

E. Superczyńska, 

K. Krenz-Mazur

L. Paech

19.

Dyktando Ortograficzno - Matemartyczne

styczeń 2018 r.

I. Zboralska

E. Superczyńska

20.

Domino Matematyczne

styczeń 2018 r.

I. Zboralska

E. Superczyńska

21.

Zimowy Konkurs plastyczny

/klasy I – III/

styczeń 2018 r.

A. Karnicka

K. Stefaniak

22.

Sportowe Dyktando

/klasy trzecie/

styczeń 2018 r.

E. Wichlinska

A. Walczuk

A. Kurtz-Lewandowska

23.

Ogólnopolski Konkurs przedmiotowy „Leon”

/klasy drugie/

styczeń 2018 r.

K. Bilinska – Kaus

I. Ellmann – Wybieralska

A. Wachowiak

24.

Szkolny konkurs „Potyczki z poznańską gwarą”

/klasy IV – VI/

styczeń 2018 r.

M. Majewska

25.

FOX konkurs języka angielskiego

luty 2018 r.

B. Zawarta

D. Łojewska

M. Klonowska

A. Przybylak

26.

Valentines Day

Konkurs na kartkę walentynkową

luty 2018 r.

A. Przybylak

D. Łojewska

B. Zawarta

27.

Konkurs czytania ze zrozumieniem

/klasy trzecie/

luty 2018 r.

T. Olekszy

28.

Konmkurs fotograficzny „Zimowy krajobraz”

/klasy I – III/

luty 2018 r.

M. Strzykała

29.

Najciekawsza Ankieta Matematyczna

luty 2018 r.

I. Zboralska

E. Superczyńska

30.

Bal Karnawałowo – Walentynkowy

luty 2018 r.

SU

31.

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2018 r.

M. Nowicka 

K. Kubiak

32.

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2018 r.

SU

33.

Dzień Patrona

marzec 2018 r.

W. Markuszewska

M. Nowicka

J. Wojtaszek

34.

Wiosenny Konkurs Plastyczny

/klasy IV-VI/

marzec 2018 r.

A. Karnicka

K. Stefaniak

35.

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik”

marzec 2018 r.

T. Olekszy

M. Krociak

36.

Międzynarodowy Kangur Matematyczny

marzec 2018 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska

K. Krenz-Mazur

L. Paech

37.

Pierwszy Dzień Wiosny

/klasy I – III/

marzec 2018 r.

A. Konieczna

B. Rogowicz - Kubiak

38.

Happy Easter

Konkurs tradycji świątecznych

marzec 2018 r.

D. Łojewska

B. Zawarta

A. Przybylak

39.

Szkolny Konkurs Taneczny

/klasy IV – VI/

z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

z okazji 

Dnia Dziecka

-27 kwietnia 2018 r.

- 1 czerwca 2018 r.

M. Mytko

40.

Dzień Ziemi

- turniej klasowy wiedzy

- konkurs na najciekawszy projekt plakatu

kwiecień 2018 r.

M. Krociak

41.

Reklama Czworokątów i Trójkątów

kwiecień 2018 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska

42.

Najciekawszy Projekt Domu Matematycznego

kwiecień 2018 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska

43.

Puzzle Matematyczne

kwiecień 2018 r.

I. Zboralska 

E. Superczyńska

44.

Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”

/klasy I – III/

kwiecień 2018 r.

M. Strzykała

45.

Konkurs gwary poznańskiej

/klasy trzecie/

kwiecień/maj 2018 r.

A. Walczuk 

n-le klas trzecich

46.

Konkurs na ekozabawkę

/klasy I –III/

22.04.2018 r.

A. Kurtz-Lewandowska

E. Wichlinska

47.

Konkurs Ortograficzny 

/klasy  drugie/

kwiecień 2018 r.

K. Bilinska – Kaus

I. Ellmann – Wybieralska

A. Wachowiak

48.

Konkurs Plastyczny

/klasy drugie/

maj 2018 r.

K. Bilinska – Kaus

I. Ellmann – Wybieralska

A. Wachowiak

49.

Szkolny Omnibus

maj 2018 r.

SU

50.

Bryłowe Zoo

maj 2018 r. 

I. Zboralska

51.

Konkurs Ortograficzny

/klasy I – III/

maj 2018 r.

A. Konieczna

52.

Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”

/klasy IV – VI/

maj 2018 r.

J. Chodorowska

53.

Kahoot /klasy piąte/

Quizlet /klasy szóste/

maj 2018 r.

maj 2018 r.

A. Przybylak

B. Zawarta

54.

Konkurs „Visit this country”

maj 2018 r.

D. Łojewska

B. Zawarta

A. Przybylak

55.

Gry planszowe

czerwiec 2018 r.

I. Zboralska

56.

Liczby i Ich Historia

czerwiec 2018 r.

I. Zboralska

57.

Piosenka Matematyczna

czerwiec 2018 r.

I. Zboralska

58.

Interesujące Opowiadanie Geometryczne

czerwiec 2018 r.

I. Zboralska

59.

Sztafeta Matematyczno – Przyrodnicza czerwiec 2018 r.

I.  Zboralska 
E. Superczyńska
60.

I My Mamy Talent – etap szkolny czerwiec 2018 r.

SU

61.

I My Mamy Talent – finał gminny czerwiec 2018 r.

SU

62.

Zimowy Konkurs Plastyczny
/klasy I – III/
A. Karnicka

63.

Olimpiada Matematyczna Klas Trzecich czerwiec 2018 r.

T. Olekszy


Kangur


Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Konkurs wywodzi się z Australii. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2015 roku wzięło w nim udział 5 912 573 uczestników z 60 krajów. W tym 326 190 z Polski.
W 2016 roku wzięło w nim udział 344 787 uczestników z Polski. 

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2012/2013