Konkursy

IMPREZY I KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konkury 2018.2019 1


Kangur


Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Konkurs wywodzi się z Australii. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2015 roku wzięło w nim udział 5 912 573 uczestników z 60 krajów. W tym 326 190 z Polski.
W 2016 roku wzięło w nim udział 344 787 uczestników z Polski. 

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2012/2013