Kalendarz roku szkolnego

kalendarz roku szkolnego 4

kalendarz roku szkolnego 5
Z uwagi na organizację pracy szkoły, terminy podane w "Kalendarzu" mogą ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach zostaną umieszczone w "Aktualnościach"