Rok szkolny - 2020/2021

Ważne terminy
- 31.05 Wystawienie ocen przewidywanych
- 04.06 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- 14.06 Wystawienie ocen rocznych
- 25.06 Zakończenie roku szkolnego

Informacja z MEiN 
Nowe zmiany obowiązujące od 4 maja 2021 r.
Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

* Wytyczne MEiN dla szkół podstawowych