Rok szkolny - 2019/2020

Informacje szkolne
* 27.06.-31.08.2020 - wakacje
* Wszystkie wnioski złożone za pośrednictwem Szkoły - do gminy Dopiewo - o bezpłatne użyczenie środków komunikacji elektronicznej zostały pozytywnie rozpatrzone. Sprzęt przekazano do zainteresowanych odbiorców. Dyrekcja Szkoły

* Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii  COVID-19
* Program profilaktyczny dotyczący COVID-19 udostępniony został w zakładce Pielęgniarka
* Informacja dotycząca fluoryzacji dostępna jest w zakładce Pielęgniarka