Rok szkolny - 2018/2019

Najbliższe wydarzenia:
* 25 września 2018 r. Wybory do samorządu uczniowskiego.
*28 września 2018 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Najbliższe spotkanie z rodzicami:

*5 listopada 2018 r. kl. 1- 3
*6 listopada 2018 r. kl. 4- 6

Najbliższe konsultacje:

*2 października 2018 r.