Rok szkolny - 2018/2019

Najbliższe wydarzenia:*7 grudnia Christmas DayZgub 

Najbliższe spotkanie z rodzicami:

*29 stycznia 2019 r. kl. 4- 6
*30 stycznia 2019 r. kl. 1- 3

Najbliższe konsultacje:

*4 grudnia 2018 r.