Rok szkolny - 2017/2018

Najbliższe wydarzenia:
* 26 stycznia 2018 roku - zakończenie I półrocza

Najbliższe dni wolne:
* 12 - 25 lutego 2018 roku - ferie zimowe

Z uwagi na organizację pracy szkoły, terminy podane w "Kalendarzu" mogą ulec zmianie.